Διδακτικό Ωράριο & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ 
07.00 – 07.1515΄Υποδοχή μαθητών
07.15 - 08.0045΄Πρωινή προαιρετική ζώνη
08.00 – 08.1010΄Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:4090΄1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:0020΄διάλειμμα
10:00 – 11:3090΄2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:4515΄διάλειμμα
11:45 – 12:2540΄5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:3510΄διάλειμμα
12.35– 13:1540΄6η διδακτική ώρα
13:15– 13:2510΄διάλειμμα
13:25 -14:0035΄7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού
προγράμματος)
14:00 – 14:05Διάλειμμα – Αποχώρηση
μαθητών του υποχρεωτικού
προγράμματος
14:05 – 14:4035΄φαγητό- χαλάρωση
14:40 – 14:5010΄διάλειμμα
14:50 – 15:3040΄8η διδακτική ώρα
15:30 – 15:40 10΄Διάλειμμα
15:40 – 16:1535΄9η διδακτική ώρα
(Λήξη ολοήμερου
προγράμματος)

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>